Marius Todeancă

Consultant / Avocat

Toți oamenii sunt egali în fața legii, doar un avocat bun poate face diferența!

Avem experienta practica de consultanta juridica penala, comerciala si civila, cat si de asistenta si reprezentare a clientilor la instantele judecatoresti competente. Cu seriozitate si profesionalism va putem oferi servicii de colaborare juridica permanenta atat persoanelor fizice cat si societatilor comerciale.

Aptitudini

Experienta profesionala

Avocat Pro Bono

februarie 2016 - prezent

Coordonator Proiect Avocat Online Pro Bono

Pro bono publico ~ pentru binele public, pentru binele care ne privește pe toți, fără recompensă financiară.

Din februarie 2016 am început să punem bazele unui proiect care susține practicile efectuate de avocați care oferă, cu titlu gratuit, consultanță juridică unor persoane care nu și-ar permite aceste servicii, în interesul promovării dreptății. Proiectul este susţinut integral de Cabinetul de avocat Marius Todeancă, cu sprijinul colaboratorilor şi studenţilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.


Responsabilitati:
 • Pregătirea și organizarea planurilor de activitate;
 • Asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Valorificarea si dezvoltarea oportunităților pe întreaga durată a proiectului;
 • Coordonarea activităților prin supervizarea directă a studenților, consultanților și colaboratorilor;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, beneficiarii și potențialii finanțatori;
 • Rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce pot apărea în cadrul activităților proiectului;
 • Responsabil de corectitudinea și promptitudinea informațiilor furnizate beneficiarilor;
 • Asigurarea unui climat de colaborare între persoanele implicate în proiect;
 • Propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse.

Avocat Titular

februarie 2012 - prezent

Marius G. Todeancă – Cabinet de avocat, Baroul Iași www.consultantavocat.ro


Responsibilitati:
 • Redactarea de acțiuni / acte / contracte / notificări / opinii juridice specifice activităţii clienților;
 • Desfășurarea de activități juridice specifice în drept civil, drept penal, dreptul familiei, drept comercial și contencios-administrativ;
 • Consultanță juridică specifică dreptului civil, familiei, comercial și contencios-administrativ;
 • Asistenţă şi reprezentarea juridică a clienţilor la instanţele judecătoreşti competente;
 • Asistenţă şi reprezentarea clienţilor în relaţiile de afaceri ale acestora la instanţele de judecată şi / sau instituţiile publice.

Consultant Juridic / Avocat

iunie 2012 - octombrie 2016

SC STUD PASS SRL


Responsibilitati:
 • Consultanță juridică permanentă privind întreaga activitate a societății;
 • Asistarea administratorilor societății în momentul încheierii contractelor cu partenerii de afaceri;
 • Redactarea de modele de acte specifice legislației muncii;
 • Întâlniri / Negocieri directe cu clienții societății, reînnoirea contractelor cu aceștia;
 • Acordarea de consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața Oficiului Registrului Comerțului;
 • Efectuarea operațiunilor derulate la ORC și la alte instituții abilitate;
 • Consultanță, redactare de acte constitutive și acte modificatoare privind denumirea societății, schimbarea obiectului de activitate / sediului social, cesiune acțiuni / părți sociale; majorări / reduceri de capital social.

Avocat Colaborator

noiembrie 2009 - februarie 2012

Doina Stupariu și Asociații – Societate civilă de avocați, str. Lt. Caranda, nr. 12, Iași, Baroul Iași


Responsibilitati:
 • Organizarea documentelor în dosare şi evidenţa corespondenţei;
 • Redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii;
 • Întocmirea dosarelor pentru instanță și completarea acestora;
 • Depuneri / ridicări cereri în instanță și la diverse instituții;
 • Cooperarea cu experții judiciari desemnați în dosarele încredințate;
 • Asistarea clienților în diverse proceduri notariale;
 • Reprezentare în instanță;
 • Reprezentare la Registrul Comerțului;
 • Coordonarea şi desfăşurarea relaţiilor administrative ale societăţii cu instituţiile publice;
 • Documentarea juridică în vederea formulării acțiunilor în instanță;
 • Cercetarea şi centralizarea practicii judiciare şi a doctrinei pentru speţele societăţii;
 • Redactarea de notificări şi / sau comunicări, acte de corespondenţă către clienţii societăţii / terţi;
 • Acordarea de asistență juridică completă clienților Societății civile de Avocați, sub îndrumarea Avocaților titulari;
 • Participarea la dezbaterea și adoptarea strategiilor juridice în toate dosarele clienților;
 • Studierea temeinică a dosarelor încredințate de către avocații titulari.

Competente personale

Competenţe de comunicare

”Brightlink – Arta negocierii și comunicării”

Training Brightway Romania


 • Bune competenţe de comunicare și abilități de negociere;
 • Capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
 • Abilități de comunicare interpersonală;
 • Dobândirea unor tehnici practice pentru atingerea obiectivelor in negocierile cu furnizorii și clienții
 • Însușirea unui sistem de analiza a partenerilor de negociere;
 • Însușirea instrumentelor de persuasiune si comunicare;
 • Analiza metodelor de interpretare a limbajului nonverbal al partenerilor de negociere;
 • Analiza instrumentelor pentru rezolvarea situațiilor tensionate ce pot apărea intr-o negociere;
 • Exersarea tehnicilor de adaptare la diverse stiluri de negociere;
 • O nouă structurare în abordarea proceselor de negociere.

 

”Brightbiz – Simulare de business”

Training Brightway Romania


 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare, complete si corecte;
 • Instrumente pentru a crește valoarea companiei;
 • Tehnici de analiză a concurenților și partenerilor de business;
 • Sistem de management eficient;
 • Instrumente pentru a implementa/optimiza lucrul pe bugete;
 • Acțiuni pentru a menține echilibrul departamentului/cabinetului pe termen mediu si lung.

Competenţe organizaţionale / manageriale

”Brightboss – Leadership si motivare”

Training Brightway Romania


 • O mai bună cunoaștere a propriului stil de leadership prin modelul comportamental DISC;
 • Analiza rolului de lider și a responsabilităților față de membrii echipei;
 • Definirea viziunii și implementarea acesteia;
 • Metode de planificare și organizare a echipei și a programului de lucru;
 • Antrenament intens în rezolvarea problemelor și luarea deciziilor;
 • Însușirea tehnicilor de acordare a feedback-ului pozitiv și constructiv.

 

”Brightplan – Managementul timpului și organizare”

Training Brightway Romania


 • Crearea unei strategii de organizare a timpului;
 • Însușirea tehnicilor de creștere a productivității personale;
 • Îmbunătățirea agendei zilnice;
 • Însușirea tehnicilor de abordare și prioritizare a activităților și proiectelor;
 • Implementarea unor acțiuni practice pentru optimizarea ședințelor.

Competenţe dobândite la locul de muncă

 • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • Capacitate de previziune a evenimentelor;
 • Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză;
 • Echilibru emoțional, constanță în atitudini;
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • Competențe de a lucra în echipă;
 • Atitudine pozitivă și abilități de a mobiliza echipa din subordine;
 • Spirit creativ și inovativ;
 • Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al echipei de proiect.

Competenţe dobândite la locul de muncă

AUTOEVALUARE
Procesarea informaţieiComunicareCreare de conţinutSecuritateRezolvarea de probleme
Utilizator experimentatUtilizator experimentatUtilizator independentUtilizator experimentatUtilizator experimentat

Limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGEREVORBIRESCRIERE
AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oral
B2B2B2B1B1
B2B2B1A2A2

Educatie si Formare

 • 2009 - 2011Master Dreptul Afacerilor

  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Dreptul Afacerilor

  Postgraduate Studies - ISCED 5

 • 2005 - 2009Licență în Drept

  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Drept

  Graduate Studies - ISCED

 • 2001 - 2005Diplomă de Bacalaureat

  Colegiul Național "Ferdinand I", Bacău

  High School Studies - ISCED 3

+40 745 034 638 ---:---marius.todeanca(@)consultantavocat.ro
[recaptcha]